Mezinárodní závod ve skocích na trampolíně Litoměřický kalich

 

Již od roku 1992 se v Litoměřicích koná mezinárodní soutěž ve skocích na trampolíně Litoměřický kalich. Od roku 2004 se vzhledem k změnám v mezinárodních pravidlech jedná o závod určený klubům v ČR, který je určen především mládeži: závodníci a závodnice jsou rozděleni dle věku do soutěžních skupin, což umožňuje porovnání jejich výkonů pouze s jejich vrstevníky. Navíc každý účastník může soutěžit jak v kategorii jednotlivců, tak v kategorii synchronních dvojic.

Příprava na závod každoročně motivuje mládež k pečlivé přípravě na tuto soutěž a jako odměna se jim pravidelně nabízí množství cen pro nejlepší v každé věkové skupině. 

Účast na závodech je také příležitostí prohlédnout si krásné město Litoměřice s rozsáhlým historickým jádrem, na něž pak účastníci právem vzpomínají.

I pro vás bude účast na závodech ve skocích na trampolíně spojená s prohlídkou královského města Litoměřice nezapomenutelným zážitkem.

Těšíme se na Vás

Organizační výbor 

Vítězové Mezinárodního závodu Litoměřický kalich 


Dům U Kalicha (Pod Bání), náměstí v Litoměřicích

Renesanční vyhlídkovou vížku vyprojektoval v 16. století Ital Ambrož Balli. (Hypotetická souvislost s kalichem coby symbolem husitství nebyla doposud prokázána.) Věž slouží v současnosti návštěvníkům Litoměřic jako rozhledna po městě i jeho malebném okolí.