Z historie trampolínového oddílu v Litoměřicích

První zprávy o činnosti oddílu pochází z roku 1964, kdy došlo k rekonstrukci sálu restaurace v Pokraticích na tělocvičnu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích. Zakladatelem oddílu byl trenér a funkcionář Jan Michalko a mezi výkonnostní sportovce tohoto období se řadili V.Mareš, Z.Fejfar, A.Šorfová, I.Horáková a další. Specializovali se na sportovní gymnastiku oblastní úrovně.

V roce 1970 se počalo v tehdejších Československu rozvíjet nové sportovní odvětví skoků na trampolíně. Zakladatelem a prvním trenérem trampolín byl v našem okrese B.Schmidt z Prahy a Jan Michalko, tehdejší předseda a trenér oddílu.

V období let 1970 – 1980 vzrostla výkonnost závodníků na celostátní úroveň a závodnice D. Kauschitzová, V.Mareš a J.Štika přivážejí z Přeboru republiky první medaile. Mezi další výkonnostní závodníky tohoto období patřili: V.Michalko, V.Vostrá, Z.Soběslavská, J. Nevečeřal, J.Vrabec, B.Schmidt a J.Michalko, z dívek pak T.Tůmová, M.Vachtová, H.Králíková, p.Holfauerová, V.Bláhová a J.Waldhauserová.

Od roku 1980 až po současnost patří trampolínisté TJ Sokola Pokratice mezi nejlepší sportovce v rámci okresu. TJ Sokol Pokratice, oddíl trampolín se stává v letech 1980 – 1990 pravidelných pořadatelem mezinárodních soutěží ve skocích na trampolíně. V republikovém hodnocení trampolínových klubů se umisťuje na předních místech.

V letech 1990 – 1995 dosahuje oddíl pod vedením V. Michalka, který převzal trenéřinu po svém otci, největšího výkonnostního vzestupu. Závodnice J. Štefaniková, L. Honzáková, M. Růžičková, J. Drholcová, D.Waldhauserová a P.Hamplová se umísťují na celostátních i mezinárodních soutěžích na předních místech.

V roce 1995 se oddíl trampolín stává samostatným právním subjektem. Kromě pravidelných tréninků závodníků ve skocích na trampolíně organizuje klub pod vedením Pavlíny Svobodové i výcvik ve sportovní gymnastice dívek. Její svěřenky dosahují výkonnosti oblastní úrovně, a to zejména cvičení K.Kudové a P.Svobodové. Výsledky gymnastik odpovídají tréninkovým a materiálním podmínkám klubu.

V letech 1996-1998 dochází díky pochopení Výboru TJ Sokola Pokratice, Městského úřadu v Litoměřicích a OS ČSTV k rekonstrukci střechy pokratické tělocvičny a tak se zlepšují tréninkové podmínky pro naše špičkové závodníky. Oddíl přijímá nové jméno: Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice.

Oddíl pokračuje v tréninkové činnosti až podnes. Závodnice Lenka Honzáková, Libuše Pilzová a juniorka Iva Bubeníková se stávají oporami reprezentačního družstva ČR. Lenka Honzáková je dlouhodobě nejlepší závodníci ČR s četnými mezinárodními úspěchy a svou bohatou sportovní kariéru zakončila účastí na OH v Pekingu (2010).

Od roku 2008 se trenéři, manželé Michalkovi více soustředí na přípravu dětí a mládeže. Postupně sbírají úspěchy na české i zahraniční scéně : Frivolten Cup 2010 (Švédsko) 3. místo Kristýna Ulbrichtová.

Výbor SK GT Litoměřice děkuje touto cestou všem svým příznivcům za pomoc a podporu při zabezpečování tréninkových a soutěžních podmínek

  
 
 Rožmitál p. T., 1983
Cvikov 5.12.1986
 Litoměřice 1986 
Praha 7.5.1988
Litoměřice 11.9.1988
 Litoměřice, 1998